Kerkdienst 3 maart 2024

Deze kerkdienst gaat over een bijzonder geschenk van God: het huwelijk. Ongeacht of wij getrouwd zijn of niet, kunnen wij via het 7de gebod (breek geen huwelijk) vooral God leren kennen. Hij is een God van liefde én trouw die aan Israël een exclusieve relatie met Hem aangeboden heeft. Binnen de beschermde ruimte van een […]

Kerkdienst 10 maart 2024

In deze kerkdienst staan wij stil bij het 8ste gebod: Steel niet! Dat het in hier over veel meer gaat dan diefstal is duidelijk. De waarde van persoonlijk bezit én van arbeid wordt door God positief benadrukt. Er is een gezegende samenhang van werken en oogsten. Wie lui is die werkt zichzelf de armoede in […]